Wie zijn wij?
 
Sinds de oprichting in 1985 richt zwaans-concept warmtemeting bv zich op het individueel meetbaar maken van het energieverbruik van onder andere huishoudens uit collectieve woonomgevingen zoals bijvoorbeeld appartementencomplexen, aanleunwoningen, verzorgingstehuizen of flatwoningen.

Door gebruik te maken van moderne, geavanceerde meetsystemen zijn wij in staat om ervoor te zorgen dat elke bewoner, tot op de cent nauwkeurig, het bedrag betaalt, waarvoor energie is afgenomen. Het beoogde is immers een eerlijke verrekening van de door de collectieve warmtebron aan een persoon of huishouden geleverde energie. Niet meer en niet minder.
 

Zwaans-concept warmtemeting bv is sinds 1985 uitgegroeid van een klein familiebedrijf naar een landelijk opererende firma met meer dan 20 werknemers, waarvan vele met jarenlange ervaring op het gebied van energiemeting. Hierdoor is ons bedrijf in staat om voor elke specifieke wens op het gebied van energie kostenverdeling een passende en werkbare meet- en afrekenwijze te vinden en door te voeren. Uiteraard staat ook hier een juiste energiekostenverdeling voorop, waarbij de normen gesteld in de NEN 7440 (warmtekostenverdeelsystemen – Eisen voor de toepassing bij individuele kostentoerekening) nauwlettend worden opgevolgd.

Naast de traditionele meetsystemen waarbij de meterstanden worden opgenomen in de woning zelf leveren wij sinds 1991 ook radiografische systemen. Een belangrijk voordeel van de radiografische systemen is dat de meetresultaten automatisch worden verwerkt zonder dat deze bij u in de woning hoeven te worden opgenomen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via een speciale website de door u verbruikte hoeveelheid energie per maand te bekijken. Op deze manier bent u altijd up-to-date geïnformeerd over uw energieverbruik en weet u tijdig of het door u betaalde voorschot toereikend is. Indien dit niet het geval is kunt u hier al vroegtijdig op inspringen en zo een misschien onvoorziene afrekening op het einde van het jaar voorkomen.