ALGEMENE VRAGEN
Absolute warmtemeters

Heeft u geen radiatormeters maar bent u wel deelnemer van een collectieve cv-installatie voorzien van warmtemeting, kan het zijn dat alle radiatoren worden gemeten via één meter in de cv-leiding of bent u voorzien van een individuele regelunit (zoals stadsverwarming) waarin één warmtemeter is opgenomen. Is er sprake van een individuele regelunit dan wordt in 95% van de gevallen ook het energieverbruik t.l.v. warmwater via de warmtemeter gemeten. Alle absolute warmtemeters (wm) maken een verbruiksberekening door middel van het temperatuursverschil in de aanvoer en retourtemperatuur in uw woning, alsmede het aantal liters cv-water wat er door u meter stroomt.

De warmte-eenheid welke uw verbruik aanduid wordt weergeven in GJ (gigajoule) Woont u in een stadsverwarmingsgebied dan kan het zijn dat het plaatselijke weekblad een wekelijks overzicht geeft waarin warmte verbruik in een zogenaamde “stookwijzer” wordt aangegeven. Een leuk gegeven voor wie zijn/haar verbruik in de gaten wilt houden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de
handleidingen.

Radiatormeters (warmtekostenverdelers WKV’s)

Er zijn een tweetal typen radiatormeters namelijk de elektronische radiatormeter met een digitaal uitlees-display en de zogenaamde verdampingsmeter.

Verdampingsmeters

Behalve in dit gedeelte van deze site treft u nergens iets over de verdampingsmeter van Zwaans-Concept. Dit komt doordat wij geen nieuwe verdampingsmeters meer op de markt brengen. Deze oude meet methode is te allen tijde een beproefde methode geweest, maar kent enige nadelen waaronder de zogenaamde natuurlijke verdamping. Ook leggen de voordelen van de elektronische variant de gebruiksonvriendelijkheid van verdampingsmeter aan het licht waardoor wij al enige jaren geleden hebben besloten deze meetmethodiek te laten varen. Mocht u echter nog vragen hebben over deze vloeistof meters, verzoeken wij u vriendelijk u vraag via het contact gedeelte van deze site kenbaar te maken. U ontvangt dan uiteraard z.s.m. antwoord.

Elektronische radiatormeters

Waarom zijn er meters op de radiatoren geplaatst?

De oplossingen van Zwaans-Concept Warmtemeting B.V. zijn erop gericht om individueel verbruik meetbaar te maken. De warmtekostenverdelers (WKV’s) zijn op de radiatoren bij u in de woning geplaatst om uw individuele verbruik te meten. Door het toepassen van radiatormeters kunnen de totale energiekosten van het complex eerlijk (naar verbruik) verdeeld worden, zodat iedere bewoner betaald voor de daadwerkelijk verbruikte energie. Overigens worden deze meters alleen toegepast bij gebouwen met een collectieve cv-installatie, waar de bewoners geen eigen cv-ketel hebben, en dus geen eigen gasmeter t.b.v. de verwarming hebben.

 

Wat is de reden dat er op sommige radiatoren 2 meters geplaatst worden?

Radiatoren met een vergrote capaciteit > 10.000 watt , hebben meerdere meters nodig om het verbruik nauwkeurig te kunnen bepalen.

Als er op een radiator 2 meters geplaatst zijn, worden er dan niet teveel eenheden in rekening gebracht?

Er worden dan niet teveel eenheden in rekening gebracht, daar de 2 meters ieder de helft van het verbruik meten. Het verbruik van deze radiator zijn dan de 2 meterstanden bij elkaar opgeteld.

Hoe werkt de elektronische radiatormeter?

Door een intelligente cv-bedrijfsherkenning, meet de meter enkel de warmte welke is afgegeven door de radiator. Externe warmtebronnen zoals de zon e.d. zijn daardoor bijna niet* van invloed op het meetresultaat. *indien de ruimtetemperatuur waarin zich de radiator met meter bevind sneller afkoelt als de radiator kan de meter een beetje tellen. Dit is slechts gering en kan voorkomen worden. Door het blinderen van de ramen waardoor de zon de ruimte minder hoog opwarmt en het vertrek langzamer te laten afkoelen.

Wat moet ik doen als een van mijn meters defekt blijkt te zijn?

Een defekt is vaak snel waarneembaar. Indien een ongelukje er voor heeft gezorgd dat de meter van de radiator af is gevallen zal dit opvallen. Maar ook een defekt van de meter zelf kunt u makkelijk constateren. Elke elektronische radiator- maar ook absolute warmtemeter heeft een foutherkenningsmodule. Indien tijdens de regelmatige zelftesten een fout wordt ontdekt, geeft de meter dit defekt in zijn display aan middels de tekst: ERROR.

Wanneer u geconstateerd heeft dat een van uw meters defekt blijkt te zijn, dient u contact op te nemen met uw beheerder of woningbouwvereniging. Het kan namelijk zo zijn dat zij ons een opdracht dienen te verstrekken om bij u de meter te komen vervangen. Het kan ook zijn dat deze opdracht niet via uw beheerder of woningbouwvereniging dient te lopen, maar dat u rechtstreeks met ons contact op moet nemen. U kunt dan contact met ons kantoor opnemen via telefoonnummer 072-5743268.

Wat moet ik doen als een van de radiatoren warm blijft ondanks dat ik de knop heb dichtgedraaid?

U dient in dit geval contact op te nemen met de beheerder of woningbouwvereniging. Het functioneren van de radiatoren valt namelijk niet onder onze verantwoordelijkheid. Ook andere klachten m.b.t. uw radiatoren (defekte radiatorknop, de radiator wordt niet warm) dient u te melden aan uw beheerder of woningbouwvereniging.

Wat moet ik doen als ik een radiator wil verplaatsen, vervangen of verwijderen?

In dit geval dient u contact op te nemen met de beheerder of woningbouwvereniging. U bent verantwoordelijk om elke verandering aan de installatie eerst te melden cq aan te vragen.

Bij goedkeuring kan het zijn dat zij ons dienen te voorzien van een opdrachtbon om de radiatormeter over te zetten op de radiator. Mocht deze opdracht niet via de beheerder of woningbouwvereniging lopen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons kantoor via telefoonnnummer 072-57 43268.

Moet Zwaans-Concept Warmtemeting B.V. elk jaar mijn woning betreden om de meterstanden af te lezen?

Dit hangt af van het soort meetsysteem wat gebruikt wordt. Indien er in uw complex gebruik gemaakt wordt van een radiografisch systeem is dit niet nodig. De meterstanden worden dan buiten de woning afgelezen. Is er in uw complex een “conventioneel” systeem aanwezig dan is het wel noodzakelijk dat wij uw woning bezoeken om de meterstanden op te nemen. U wordt minimaal één week voor onze komst middels een schriftelijke aankondiging op de hoogte gesteld.

Kan ik de meter(s) zelf aflezen, voordat de meteropnemer komt, zodat ik de geregistreerde meterstanden kan checken?

Door het LCD-display is de warmtekostenverdeler (WKV) nauwkeurig afleesbaar. Behalve de aktuele meterstand toont de meter (afhankelijk van het type) de meterstand van het afgelopen seizoen. Ook toont de meter het controlegetal en einddatum van het verrekenseizoen. Meer informatie over de meters kunt u vinden onder handleidingen.

Er heeft geen aflezing van mijn meters plaatsgevonden. Wat nu?.....

Als de meters in uw woning afgelezen moeten worden, krijgt u bezoek van een meteropnemer. Deze kondigt zijn bezoek ruim van te voren aan. Als de meteropnemer op aangegeven datum en tijdstip niemand thuis treft, en u heeft geen andere telefonische afspraak met hem gemaakt, zal u hierna een tweede aankondiging ontvangen, met wederom een datum en tijdstip dat hij langs zou willen komen. Mocht hij dan ook wederom niemand thuis treffen, zal hij (in de meeste gevallen) een zogenaamde zelfinvulkaart in uw brievenbus achterlaten. Hierop kunt u zelf uw meterstanden invullen en aan ons terugsturen. Wordt hier ook geen gebruik van gemaakt, zijn wij genoodzaakt voor uw verbruik een schatting te maken. Het is echter van groot belang dat alle meters in het complex tijdig worden afgelezen. Dit zorgt voor een nauwkeurige warmtekostenverdeling.

Kan ik aan de hand van mijn meterstanden zelf uitrekenen wat ik straks zal moeten betalen?

U kunt aan de hand van uw meterstanden niet zelf uw energiekosten uitrekenen. Dit daar het meetsysteem een zogenaamd verhoudingssysteem is. Dit houdt in dat de meterstanden aangeven hoeveel energie de bewoners hebben verbruikt t.o.v. elkaar en het totaal. Uw meterstanden zijn ook niet om te rekenen naar m3-gas. Ook worden niet alle gemaakte energiekosten verdeeld over de meterstanden. Reden hiervoor is dat niet alle verbruikte energie via de radiatoren is vrijgekomen. Er komt ook energie vrij via de leidingen of in het ketelhuis. Dit zogenaamde leidingverlies wordt niet gemeten, maar kan wel een bepaald percentage van de totale energiekosten bepalen. Daarom worden de totale energiekosten ook verdeeld in een vast en een variabel percentage.
Hoe wordt de prijs per eenheid bepaald?

De totale energiekosten worden eerst verdeeld in de vaste en de variabele kosten. De vaste kosten zijn de leidingverliezen, het verlies van energie van de cv-ketel naar de radiatoren in uw woning. De variabele kosten hangen direkt samen met het gebruik van uw radiatoren. Deze kosten worden verdeeld over de totale eenheden van alle meters in het flatgebouw. De prijs per eenheid wordt berekend door de variabele kosten te delen door het totaal aantal opgenomen eenheden in alle woningen. Hierdoor ontstaat de prijs per eenheid. Door uw gemeten verbruik te vermenigvuldigen met de eenheidsprijs ontstaat uw aandeel in de variabele kosten. zie ook uitleg faktuur.
Ik heb een energiekostenafrekening ontvangen en hierop staat vermeld dat ik een bedrag terug zal ontvangen, wat nu?

De verrekening van nog openstaande bedragen vindt plaats via de beheerder of woningbouwereniging. Van hen zult u dus het openstaande bedrag terug ontvangen. Was het door u betaalde voorschot niet toereikend, ontvangt u automatisch bericht waarop u het bij te betalen bedrag kunt storten.

Wat te doen als ik ga verhuizen?

Het is verstandig bij een verhuizing tijdig een tussentijdse opname uit te laten voeren. Zo is zowel de vertrekkende bewoner als de nieuwe bewoner verzekerd van een korrekte afrekening. Het kan zijn dat de beheerder of woningbouwvereniging ons een opdracht dient te verstrekken om de meters tussentijds op te laten nemen. Het kan ook zijn dat u rechtstreeks met ons kantoor contact op dient te nemen. Dit kan via telefoonnummer 072-5743268. Graag ontvangen wij minimaal 2 weken van te voren een bericht dat wij de meters tussentijds op dienen te nemen.

Is er in de energiekostenafrekening rekening gehouden met mijn verhuizing?

U kunt op de afrekening zien dat er rekening is gehouden met uw verhuizing. Linksboven onder het adres vindt u de afrekeningsperiode. Dit is altijd het gehele seizoen waarover de afrekening is. Hieronder vindt u, indien u verhuist bent in het seizoen waarover de afrekening is opgesteld, uw verrekeningsperiode. Hieraan kunt u zien of de afrekening ook daadwerkelijk betrekking heeft op de periode waarin u bewoner bent geweest.

Wat moet ik doen als ik een vraag heb over de door mij ontvangen energiekosten-afrekening?

Voor vragen over de door u ontvangen energiekostenafrekening kunt u zich tot ons kantoor wenden. Hiervoor kunt u uw vragen schriftelijk aan ons toezenden. Ook kunt u een e-mail aan ons sturen via ons e-mailadres: info@zwaans-concept.nl of via het contact deel van deze site. Wij zullen uw vraag in behandeling nemen en u binnen 2 weken schriftelijk dan wel per e-mail hierover informeren.

Staat u vraag er niet bij?

Als uw vraag er niet bij staat klik dan op: contact. Via dit formulier kunt u uw vragen stellen. Wij zullen uw vraag in behandeling nemen en u hierover informeren.